Platenie členského

Platenie členského

Členské príspevky za mesiace 05 a 06/2018 vrátane nedoplatkov z predchádzajúceho obdobia majú byť na účte združenia k 15.5.2018.

Za mesiace 7 a 8/2018 je členský poplatok polovičný, t.j. 15,- resp. 10,- EUR – členský poplatok za mesiace 7 a 8/2018 platí hráč, ktorý sa zúčastni Fragarie alebo sa zúčastni na min. 2 tréningov v auguste. Tento poplatok má byť na účte združenia k 15.7.2018.

K 29.05.2018 bol evidovaný nedoplatok za obdobie do 15.07.2018 vo výške 1835,00 EUR. Tento nedoplatok mal byť uhradený do 15.05.2018.

Súčasný zoznam neplatičov – nezaplatené členské príspevky za obdobie do 15.07.2018

Kat

Priezvisko

Meno

Nedoplatok k 31.12.2017

Predpis k 15.05.2018 vrát.nedopl.

Uhradené na účet od 1.1.2018

Uhradené v hotovosti od 1.1.2018

Nedoplatok k 15.05.2018

99

Bednár

František

10,00

10

0

0

10

99

Džubinský

Tomáš

10,00

10

0

0

10

99

Lorincz

Branislav

10,00

10

0

0

10

99

Varga

Marek

10,00

10

0

0

10

99

Vasilenko

Patrik

10,00

10

0

0

10

99

Tomkó

Mário

10,00

10

0

0

10

01

Macko

Erik

10,00

10

0

0

10

01

Krajňák

Patrik

10,00

10

0

0

10

02

Gera

Jakub

10,00

10

0

0

10

02

Rejta

Dominik

10,00

10

0

0

10

03

Riják

Samuel

20,00

80

40

0

40

03

Stredný

Adam

0,00

60

20

0

40

03

Pončák

Boris

0,00

90

75

0

15

03

Karniš

Kristián

10,00

60

50

0

10

03

Novák

Dávid

5,00

65

55

0

10

03

Jusko

Adam

30,00

120

90

0

30

03

Porochnavý

Samuel

30,00

30

0

0

30

04

Boľanovský

Matúš

0,00

90

45

0

45

04

Daňo

Lukáš

0,00

60

50

0

10

04

Kollár

Marko-Matúš

0,00

90

75

0

15

04

Petrigáč

Martin

-15,00

35

15

0

20

04

Gulič

Jakub

20,00

20

0

0

20

04

Hanták

Michal

15,00

15

0

0

15

05

Bubanec

Dávid

0,00

90

75

0

15

05

Haviar

Samuel

0,00

15

0

0

15

05

Vojtko

Patrik

0,00

60

50

0

10

05

Imlej

Adam

-20,00

70

60

0

10

05

Biroš

Oliver

0,00

60

50

0

10

05

Kundrát

Patrik

40,00

90

0

0

90

05

Kostelník

Lukáš

0,00

60

20

0

40

05

Petrigáč

Jozef

20,00

80

60

0

20

05

Baňas

Lukáš

75,00

165

135

0

30

05

Šanta

Samuel

30,00

30

0

0

30

05

Vrbovský

Nikolas

45,00

75

30

0

45

06

Paľa

Marek

5,00

65

30

25

10

06

Novák

Denis

20,00

80

50

0

30

06

Myrón

Matej

-10,00

50

40

0

10

06

Šoltés

Tomáš

0,00

60

50

0

10

07

Nannavecchia

Angelo Teo

-10,00

50

40

0

10

07

Repaský

René

0,00

90

60

0

30

07

Rákoš

Michal

15,00

105

90

0

15

07

Uličný

Daniel

0,00

90

75

0

15

07

Zákutný

Martin

15,00

105

75

0

30

07

Kostelník

Alex

0,00

60

20

0

40

07

Valenčin

Florián

0,00

60

50

0

10

07

Pillár

Marek

0,00

90

60

0

30

08

Leško

Adam

15,00

75

15

0

60

08

Kundrát

Tomáš

40,00

100

0

50

50

08

Gurka

Martin

-15,00

75

60

0

15

08

Hudačko

Jakub

15,00

105

75

0

30

08

Bánó

Šimon

45,00

45

0

0

45

08

Šebeš

Libor

25,00

100

85

0

15

08

Paľa

Miroslav

0,00

60

30

0

30

08

Kolcun

Mário

-5,00

55

50

0

5

08

Ďuraš

Michal

0,00

90

60

0

30

08

Končár

Samuel

15,00

15

0

0

15

08

Záhradník

Cristián

0,00

40

0

0

40

08

Prusák

Jakub

0,00

60

40

0

20

08

Kmec

Damián

30,00

90

60

0

30

09

Jakubko

Juraj

0,00

90

75

0

15

09

Daňo

Dominik

0,00

60

50

0

10

09

Čopák

Adam

15,00

60

45

0

15

09

Hudačko

Jakub

-5,00

85

60

0

25

09

Vaško

Samuel

-15,00

75

60

0

15

09

Biroš

Alexander

0,00

60

50

0

10

09

Šoltés

Matúš

0,00

60

50

0

10

09

Langer

Adam

0,00

90

75

0

15

09

Bors

Peter

0,00

90

60

0

30

09

Hostovičák

Dominik

0,00

90

75

0

15

09

Novacký

Patrik

0,00

60

40

0

20

09

Kopilec

Filip

10,00

70

50

0

20

09

Prusák

Matej

0,00

60

40

0

20

09

Moravec

Dávid

15,00

105

75

0

30

09

Mikuláško

Štefan

15,00

105

90

0

15

09

Hudačko

Alex

-15,00

75

60

0

15

09

Širotňák

Dávid

15,00

15

0

0

15

10

Tvaruška

Peter

0,00

90

60

0

30

10

Zahradnik

Simon

0,00

40

0

0

40

10

Valenčin

Michal

0,00

60

50

0

10

10

Kolozsy

Marián

5,00

95

65

0

30

11

Kipikaša

Peter

20,00

80

60

0

20

11

Mocanu

Alex

0,00

60

40

0

20

11

Kamal

Samuel

10,00

70

60

0

10

11

Dugas

Timon

10,00

10

0

0

10

12

Čorej

Alex

10,00

10

0

0

10

12

Bugna

Alex

20,00

20

0

0

20

 –

Podrobné vyúčtovanie výberu príspevkov za rok 2018

Podrobné vyúčtovanie výberu príspevkov za rok 2017

Podrobné vyúčtovanie výberu príspevkov za rok 2016

Podrobné vyúčtovanie výberu príspevkov za rok 2015

Podrobné vyúčtovanie výberu príspevkov za rok 2014

Podrobné vyúčtovanie výberu príspevkov za rok 2013

Podrobné vyúčtovanie výberu príspevkov za rok 2012

Evidencia nedobytných pohľadávok

Nedobytné pohľadávky sú napriek niekoľkonásobným výzvam nedoplatky členského, resp. príspevkov za športovú prípravu, ktorej sa hráč preukázateľne zúčastňoval.

Hráčovi, u ktorého je evidovaný nedoplatok, bude umožnená účasť na športovej príprave FAMT Prešov, resp. schválený akýkoľvek transfér do iného klubu až po vyrovnaní nedoplatku.

Prípadné nezrovnalosti riešte mailom: famtpresov@gmail.com