Kontakt

Názov a sídlo: FAMT Prešov, Raymanova 9, 080 01 Prešov, Slovakia

Telefonické kontakty:
predseda:  +421 908 973 935

podpredseda: +421 918 830 061
šéftrenér:   +421 915889550

E-mail: famtpresov@gmail.com

Register obč.združení MV SR, č. VVS/1-900/90-36300-1

IČO: 42228450
DIČ: 2023125346

Banka: VÚB, a.s.

č. ú: 2816250853/0200

IBAN: SK6202000000002816250853

SWIFT: SUBASKBX