Organizačná štruktúra

Výbor FAMT Prešov – ustanovený na Členskej schôdzi 11.12.2019

Valér Goč   – predseda    +421908973935

Jozef Riják – podpredseda   +421918830061

Peter Herstek – šeftréner    +421915889550

Daniel Štuller

Štatutárne orgány FAMT Prešov – zvolené na Členskej schôdzi 11.12.2019

Valér Goč   – predseda     +421908973935

Jozef Riják – podpredseda   +421918830061