Darujte 2% z dane – živnostníci

Postup krokov pre poskytnutie 2% pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie

Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby za rok 2018 – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa, musí však byť splnená podmienka minimálne 3,- EUR.

V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech prijímateľa. Údaje o prijímateľovi, ktoré potrebujete do daňového priznania uviezť, nájdete nižšie.

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania, do 31.3.2019 na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Ak nám chcete oznámiť, že ste nám Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016! Tento Váš krok je pre nás vítaný pre prehľad o získaných financiách.

Pred odovzdaním daňového priznania vyhotovte jeho kópiu takým spôsobom, že vyčiernite všetky informácie, okrem tých, ktorými bude možné preukázať darcu a darovanú sumu – t.j. minimálne musia byť viditeľné meno, bydlisko, výška darovanej sumy a údaje o prijímateľovi  – ideálne by to bolo aj s prezentačnou pečiatkou Daňového úradu.

Kópiu odovzdajte príslušnému trénerovi.

ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI

Obchodné meno alebo názov: FAMT Prešov
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Prešov, 080 01, Raymanova, 9
Právna forma: Občianske združenie
Ident. č. prijímateľa (IČO/SID): 42228450

Poznámky:

Fyzické osoby poukazujú v roku 2018 2% z dane, pričom dobrovoľníci však môžu poukázať až 3% z dane!

Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

Okrem daňového priznania podávate spolu s daňovým priznaním na poukázanie 3% aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti v roku 2017. Ak poukazujete iba 2% z dane, tak potom podávate iba samotné Daňové priznanie.

IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava
Ak organizácia nemá uvedené SID, tak kolónku na SID nechajte prázdnu

Ďakujeme za pochopenie, podporu a dôveru.