Darujte 2% z dane – zamestnanci

Postup krokov pre poskytnutie 2% pre zamestnancov

Od zamestnávateľa požiadajte o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám potvrdil priložené tlačivo potvrdenie-zaplateni-dane

Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať.  Táto suma však musí byť minimálne 3,- EUR. Tieto údaje napíšte do  Vyhlásenia – Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby

Originály oboch týchto vyplnených a potvrdených tlačív, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte o 15.4.2019 príslušnému trénerovi, ktorý ich skontroluje, vyhotoví kópie, z ktorých si vytvoríme prehľad o výške darovaných financií a podáme do 30.4.2019 na príslušný daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Ďakujeme za pochopenie, podporu a dôveru.