Darujte 2% z dane

Vážení rodičia, priatelia, sympatizanti!

Na činnosti Futbalovej akadémie a jej skvalitňovanie okrem osobného entuziazmu  všetkých zainteresovaných, je potrebný nemalý objem financií, ktorý je len čiastočne pokrytý  príspevkom rodičov.

Jedným z najjednoduchších spôsobov, ako získať financie na podporu a rozvoj telesnej kultúry, t.j. cieľa, pre ktorý naše združenie bolo zriadené, je využiť možnosť darovať 2% z dane.

Naše združenie je zapísanie do zoznamu prijímateľov asignovanej dane na rok 2018 – kliknite na stránku Notárskej komory SR

Postup krokov na poukázanie 2% z dane:

Pre zamestnancov

Pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie

Pre právnické osoby

Ďakujeme za pochopenie, podporu a dôveru.