Single Blog Title

This is a single blog caption

Mladší žiaci – liga MŽ ObFZ Prešov sezóna 2016/17

Mladší žiaci – liga MŽ ObFZ Prešov sezóna 2016/17

A. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Kategória:

U 13:  chlapci narodení po 1.1.2004 a mladší  a  dievčatá narodené po 1.1.2003 a mladšie – my máme v teto súťaži prihlásené 1 družstvo:

Termíny, hracie dni:

Termín je potrebné nahlásiť ŠTK 5 dní pred turnajom. V prípade nenahlásenia určí termín ŠTK.

Poradie zápasov je vždy podľa vyžrebovania na jeden deň a na jednom ihrisku.

Hracím dňom  obyčajne je sobota, resp. nedeľa.

Miesto turnaja:

Každý účastník usporiada 3 turnaje v základných skupinách.

Pravidlá:

Hrá sa podľa Pravidiel futbalu s odlišnosťami pre minifutbal a podľa Súťažného poriadku.

Hracia plocha:

Je multifunkčné ihrisko, resp. ihrisko, ktoré je polovicou normálneho ihriska o rozmeroch 36 x 18 m, ktorej postranné čiary sú vyznačené kužeľmi. Pokutové územie je ohraničené taktiež kužeľmi. Rozmery bránky 2 x 3 m resp. 2 x 5 m, ktoré budú bezpečne ukotvené za čo zodpovedá usporiadateľ turnaja. Pokutová značka je vo vzdialenosti 7 m od bránkovej čiary.

Lopta: Hrá sa s odľahčenými loptami č. 4

Počet hráčov: 5 + 1. Minimálny počet hráčov na HP je 3 + 1 (v prípade, že hráči budú vylúčení).

Striedanie je ľubovoľné i v neprerušenej hre, ale tým spôsobom, že najprv striedajúci hráč opustí HP a potom môže nový hráč vstúpiť na hraciu plochu, ale vo vymedzenom priestore. Pri porušení tohto pravidla rozhodca nariadi nepriamy voľný kop v prospech súpera.

Výstroj hráčov:

Hráči musia byť po celý čas stretnutia ustrojení podľa pravidiel futbalu. Je zakázané hrať v kopačkách s vymeniteľnými kolíkmi.

Doba hry: 1 x 25 min

Lopta v hre a mimo hry:

Hrá sa podľa pravidiel veľkého futbalu bez postavenia mimo hry a s nasledovnými úpravami.

Brankár môže loptu chytať iba v bránkovisku a loptu rozohráva do 5 sekúnd. Brankár vykonáva „kop od brány“ rukou alebo výkopom z ruky, ale lopta musí dopadnúť na vlastnú polovicu HP, alebo sa jej musí dotknúť niektorí z hráčov pred poliacou čiarou. V prípade, že brankár nedodrží limit 5 sekúnd získa loptu súper, ktorý rozohráva kop z rohu. Ak brankár chytí loptu do rúk počas hry, môže loptu prehodiť resp. prekopnúť aj cez polovicu HP.

Ak lopta opustí HP cez postranné čiary, vykoná hráč autové vhadzovanie. O „malej domov“ platia tie isté pravidlá ako pre veľký futbal.  Ak brankár chytí úmyselnú „malú domov“ rozohráva súper NVK z čiary ohraničujúcej pokutové územie, ktoré je najbližšie k miestu priestupku.  Pre podporenie plynulosti hry bude uplatňované pravidlo rozohratia lopty do 5 sekúnd. V prípade nedodržania tohto časového limitu zahráva súper NVK z miesta priestupku. Pri realizácii voľných kopov musia byť všetci hráči súpera vzdialení 5 m od lopty.

Pri stretnutia hraných na multifunkčných ihriskách, kde sú mantinely sa autové vhadzovania resp. kopy z rohov budú vykonávať, až keď lopta opustí HP nad mantinelom.

Tresty hráčov:

V prípade, ak hráč obdrží ŽK je vylúčený na 2 minúty a družstvo hrá o jedného hráča menej a po dvoch minútach môže vylúčený hráč nastúpiť na stretnutie. Ak hráč obdrží ČK je vylúčený na 5 minút a zároveň do konca zápasu. Po piatich minútach hrá družstvo v plnom počte. Vylúčený hráč môže v ďalšom stretnutí nastúpiť.

B. TECHNICKÉ USTANOVENIA

Štart hráčov: Hrá sa na riadne žiacke preukazy pre futbal.

Systém súťaže:

Rozdelenie družstiev do 4 skupín (satelitov), kde sa hrá turnajovým spôsobom (12 resp. 15 turnajov každá skupina). Po týchto turnajoch nasleduje nadstavba (2 kolá), kde prví dvaja z každej skupiny vytvoria dve nadstavbové skupiny po štyroch a tretí štvrtí vytvoria tiež dve nadstavbové skupiny po štyroch resp. piatich. Z týchto dvoch nadstavbových skupín prví dvaja vytvoria finálovú skupinu o 1. – 4. miesto a tretí so štvrtým o 5. – 8. miesto a takýmto systémom sa vytvoria skupiny o 9. – 12. miesto a 13. – 17. miesto.

Zdravotnícke zabezpečenie:

Zabezpečuje usporiadajúci domáci oddiel.

Rozhodcovia:

Delegovaný je jeden rozhodca komisiou rozhodcov ObFZ.

Disciplinárne opatrenia:

Ak družstvo nepricestuje na turnaj bude mu udelená finančná pokuta vo výške 60 €. V prípade, že tak urobí 2 x bude vyradené zo súťaže.

Finálový turnaj

Dátum: 24.6.2017

Ihrisko: Chminianska Nová Ves

Výsledky FAMT Prešov:

FAMT Prešov – Veľký Šariš            4:1  Javorský 2, Daňo, Kollár

FAMT Prešov – Dulová Ves            3:3  Javorský 2, Petrigáč

FAMT Prešov – Chmin.Nová Ves  10:1  Kišš 5, Daňo 3, Javorský, Štoffa

Konečné umiestnenie v 3.lige MŽ ObFZ Prešov – 1.miesto

Všetky výsledky turnaja – futbalnete

FAMT Prešov na finálovom turnaji reprezentovali:

Kubuš, Petrigáč, Kollár, Štoffa, Daňo, Javorský, Kišš

Tréner: Filip Bednár

Hodnotenie trénera:

Hneď úvod prvého zápasu sme zaspali a inkasovali po chybe obrany, kedy si Javorský nechal padnúť loptu za chrbat a útočník už potom nemal problem dopraviť loptu do siete. Po inkasovanom góle sme sa dosť trápili nakoniec nás naštartoval svojou presnopu strelou Kollár. Neskôr sa k nemu pridali gólovo aj Javorský s Daňom a zápas s V. Šarišom sme otočili na 4:1. Podľa môjho názoru sme mali na to aby sme zápas s Dulovou Vsou zvádli víťazne, no niektorí hráči by sa mali naučiť počúvat pokyny trénera. Vačšinu zápasu držala vedenie Dulova no my sme sa dotahovali a v samom závere sme mali navrch verím tomu, že keby sa hralo o 2 minúty viac tak by sme ten zápas nakoniec otočili. Konečný resultát bol 3:3. V poslednom zápase sme potrebovali vyhrať o 4 góly. Tréner súpera sa rozhodol postaviť hráčov mladších ročníkov a kedže im už o nič neišlo zrodilo sa vysoké víťazstvo 10:1. Môj celkový dojem z nášho výkonu kazí najmä správanie niektorých jednotlivcov na ihrisku. Chlapci by sa mali držať pri zemi, tvrdo pracovať a učiť sa od skúsenejších s pokorou. Pochváliť možem Petrigača a Daňa, ktorí podali kvalitné výkony.

04_KollarM