Zoznam hráčov

Futbalová akadémia – šanca pre všetkých

Deti bez ohľadu na svoj talent sú zaradení vo vekových kategóriách U7-U19. Pod odborným dohľadom trénerov – tiež rodičov absolvujú tri tréningové jednotky za týždeň podľa počasia v hale, na ihrisku.

Do prípravy zaradzujeme aj mimofutbalové aktivity – plávanie, lyžovanie, turistiku. Pri športovej príprave spolupracujeme so ZŠ Šmeralova – momentálne piataci až däviataci sú žiakmi športových atletických tried na ZŠ Šmeralova – pravidelne sa zúčastňujú atletických pretekov – jednotlivci sú na popredných priečkach v celoslovenských tabuľkách jednotlivých atletických disciplín.

Nadobudnuté zručnosti si pravidelne overujeme na nami organizovaných a iných aj medzinárodných prestížnych turnajoch.

Ako klub štartujeme aj v dlhodobých súťažiach VsFZ a SFZ.

Tréneri

Patrik Purdeš, Valér Goč – U 15 (2008-2009)

Matúš Porochnavý – U15 B, U13 B (2008-2009, 2010 – 2011)

Jakub Ďaďovský,   – U 13(2010-2011)

Róbert Maťuťa, – U11 (2012)

Radoslav Elizeuš- U10 (2013)

Rudolf Rusnák ,Dominik Bubanec,  – U9-U8 (2013 a mladší )

Jednotlivé kategórie FAMT Prešov

U15 – rok narodenia 2008 – 2009

 1. Andrejko Dávid
 2. Čorba Matej
 3. Goč Tomáš
 4. Goliaš Juraj
 5. Gurka Martin
 6. Horňák Tomáš
 7. Hudačko Alex
 8. Kanaš Šimon
 9. Kolačkovský Oliver
 10. Lehet Vladimír
 11. Lenárt Maxim
 12. Macák Matej
 13. Milčo Marko
 14. Prusák Matej
 15. Šichula Peter
 16. Šoltés Matúš
 17. Tabiš Fabian
 18. Žarnovský Marko

U 13- rok narodenia 2010-2011

 1. Babdura Kristián
 2. Marko Miroslav
 3. Filip Uhrín
 4. Kamal Samuel
 5. Kipikaša Peter
 6. Jakubov Matej
 7. Fecko Vladimír
 8. Papcun Jakub
 9. Koropšák Tomáš
 10. Moroz Šimon
 11. Glodžej Juraj
 12. Merkovský Oliver
 13. Brehuv Ondrej
 14. Mžogod Peter
 15. Fiľakovský Oliver
 16. Novysedlák Tomáš
 17. Kožár Tomáš
 18. Kozák Lukáš

U11 – rok narodenia 2012

U10 – rok narodenia 2013

U9- rok narodenia 2014 a mladší