Zbierka Kontajner

Zbierka KONTAJNER

Vážení rodičia, členovia a priatelia FAMT-u,

iste ste si všimli, že náš klub mal v poslednom období problém so zabezpečením vhodných plôch na tréningový proces. Zhodou rôznych okolností nebola možnosť naplno využiť plochy a priestory, ktoré sme dlhodobo využívali – ihrisko SOŠT dáva vlastník prednostne k dispozícii inému klubu.

Podarilo sa nám získať do prenájmu novú plochu na Mudroňovej ulici.

Na návrh výboru Členská schôdza FAMT Prešov dňa 10.11.2016 a 22.09.2017 rozhodla o vyhlásení zbierky na krytie mimoriadnych nákladov v súvislosti so zabezpečením obytných kontajnerov pre sociálne zázemie pre tréningovú plochu na ul. Mudroňova.

Schválené podmienky zbierky:

–       každý evidovaný člen z radov hráčov do 31.12.2016 poskytne finančný dar vo výške minimálne 15,- EUR na účet FAMT (za 1. kontajner).

–    každý evidovaný člen z radov hráčov do 31.12.2017 poskytne finančný dar vo výške minimálne 15,- EUR na účet FAMT (za 2. kontajner).

–       všetky darované finančné prostriedky budú použité výlučne na krytie nákladov v súvislosti so zabezpečením obytných kontajnerov pre sociálne zázemie pre tréningovú plochu na ul. Mudroňova,

–       na webstránke budú zverejnené podrobnosti o zbierke vrátane platobných podmienok, ktoré kvôli evidencii pri platbe každý platiaci dodrží,

–       na webstránke bude zverejnené meno, priezvisko člena, dátum pripísania daru na účet, suma daru a zoznam členov, ktorí dar neposkytli.

Spôsob úhrady

Výlučne bezhotovostne na účet FAMT Prešov kvôli jednoduchej evidencii.

Účet FAMT Prešov: č. 2816250853/0200   vedený vo VÚB, a s.

                     IBAN: SK6202000000002816250853

                     SWIFT: SUBASKBX

Variabilný symbol: Rodné číslo bez posledného štvorčíslia.

Špecifický symbol:

Popis: ZBIERKA Priezvisko Meno

Napr. ak sa platí príspevok do zbierky za Janka Hrdličku narodeného 25.1.2003, budú iniciály nasledovné:

VS: 030125,       Popis: ZBIERKA Hrdlicka Jan

(aktualizované 08.03.2018)

Priebežný prehľad o platení.

Kat

Priezvisko

Meno

1. kontajner – 2016

2. kontajner – 2017

Uhradiť

Úhrada

Dňa

Dňa

Úhrada

98

Frištyk

Kristián

15

04.04.2017

0

98

Sontag

Richard

15

21.12.2016

0

99

Bednár

František

15

22.11.2016

0

99

Džubinský

Tomáš

15

22.05.2017

15

99

Javorský

Martin

15

10.05.2017

0

99

Pisko

Šimon

15

16.11.2016

0

99

Varga

Marek

20

19.04.2017

15

99

Vasilenko

Patrik

15

07.12.2016

15

99

Vojtko

Lukáš

15

16.11.2016

0

99

Kubiček

Viktor

15

02.01.2017

15

99

Nižník

Peter

15

24.02.2017

25.01.2018

15.01.1900

0

99

Tomkó

Mário

15

26.06.2017

15

99

Kaňa

Tadeáš

15

00

Kostelník

Patrik

15

00

Adamčík

Richard

15

01

Miženko

Dávid

0

01

Macko

Erik

15

28.12.2016

15

01

Krajňák

Patrik

15

01

Porochnavý

Lukáš

15

01

Blaščák

Daniel

15

02

Gašparovič

Jakub

15

23.03.2017

15

02

Gera

Jakub

15

30.11.2016

18.01.2018

15

0

02

Gimecký

Radovan

15

05.04.2017

0

02

Samseli

Ján

15

31.12.2016

0

02

Rejta

Dominik

15

05.04.2017

15

02

Vasilenko

Adam

15

30.06.2017

15

02

Lukáč

Róbert

15

31.01.2017

15

02

Rusňák

Daniel

15

13.12.2016

13.11.2017

15

0

02

Lipovský

Marek

15

17.01.2017

0

02

Rečičár

Kamil

15

31.12.2016

0

02

Schűtz

Juraj

15

28.11.2016

03.11.2017

15

0

02

Kohút

Dominik

15

17.04.2017

15.11.2017

15

0

02

Falat

Daniel

15

03

Riják

Samuel

20

15.11.2016

24.01.2018

20

-5

03

Chovanec

Adam

15

13.12.2016

0

03

Pisko

Jozef

15

16.11.2016

11.01.2018

15

0

03

Stredný

Adam

15

10.04.2017

15

03

Šesták

Jakub

15

31.12.2016

09.10.2017

15

0

03

Pončák

Boris

15

10.01.2017

06.12.2017

15

0

03

Červeňák

Teodor

15

04.07.2017

05.02.2018

15

0

03

Karniš

Kristián

30

03

Jusko

Adam

15

17.05.2017

19.03.2018

15

0

03

Degro

Jakub

20

06.12.2016

07.11.2017

15

0

03

Novák

Dávid

25

22.11.2016

23.01.2018

25

-10

03

Senderáková

Nikola

20

31.12.2016

0

03

Porochnavý

Samuel

20

16.11.2016

0

03

Roba

Richard

15.12.2017

15

0

03

Pavlík

Tadeáš

15

04

BoĽanovský

Matúš

29.01.2018

15

0

04

Daňo

Lukáš

15

14.12.2016

07.03.2018

15

0

04

Kollár

Marko-Matúš

15

16.12.2016

13.12.2017

15

0

04

Tchur

Marek

20

30.11.2016

07.11.2017

20

-5

04

Vasiľ

Marek

15

12.12.2016

15

04

Pancík

Dávid

15

13.12.2016

16.10.2017

15

0

04

Javorský

Oliver

15

02.12.2016

12.10.2017

15

0

04

Pribula

Alex

15

16.12.2016

15.11.2017

15

0

04

Petrigáč

Martin

15

29.11.2016

29.09.2017

15

0

04

Štoffa

Jozef

15

05.12.2016

14.03.2018

15

0

04

Kubuš

Marcel

15

30.11.2016

26.01.2018

15

0

04

Vaščák

Erik

15

31.12.2016

11.12.2017

15

0

04

Kišš

Wiliam

15

07.12.2016

16.11.

15

0

04

Karabinoš

Marek

15

30.01.2017

0

04

Gulič

Jakub

15

02.02.2017

15

04

Hanták

Michal

30

04

Miženko

Jakub

15

15.05.2017

15

05

Bubanec

Dávid

15

19.12.2016

13.12.2017

15

0

05

Haviar

Samuel

15

15.12.2016

21.12.2017

15

0

05

Hegedűš

Marko

15

06.12.2016

22.01.2018

15

0

05

Vojtko

Patrik

15

16.11.2016

15.11.2017

15

0

05

Imlej

Adam

15

18.01.2017

07.11.2017

15

0

05

Varga

Jakub

15

25.11.2016

19.12.2017

15

0

05

Frištyk

Adam

15

16.09.2017

26.10.2017

15

0

05

Lauko

Denis

15

19.12.2016

15

05

Biroš

Oliver

15

02.01.2017

12.02.2018

15.01.1900

0

05

Kundrát

Patrik

15

01.02.2017

15

05

Michalik

Kristián

15

31.12.2016

0

05

Brajerčík

Ján

15

28.11.2016

22.01.2018

15

0

05

Fuchs

Adam

15

05

Kostelník

Lukáš

15

31.12.2016

26.01.2018

15

0

05

Baňas

Lukáš

15

05

Šanta

Samuel

15

05

Kormoš

Ján

25.01.2018

15

0

05

Vrbovský

Nikolas

15

06

Bednár

Adam

30

06

Ujházi

Dávid

25

29.11.2016

0

06

Boháč

Marek

15

13.12.2016

11.12.2017

15

0

06

Korečko

Adam

15

07.12.2016

15.02.2018

15

0

06

Mariňak

Marco

15

24.11.2016

12.12.2017

15

0

06

Goč

Valér

15

22.11.2016

13.10.2017

15

0

06

Bechera

Nathaniel

15

10.05.2017

10.05.2017

15

0

06

Paľa

Marek

15

19.06.2017

15

06

Novák

Denis

25

22.11.2016

23.01.2018

25

-10

06

Myrón

Matej

15

13.02.2017

10.12.2017

15

0

06

Juščák

Oliver

15

06.04.2017

0

06

Šoltés

Tomáš

15

16.11.2016

13.10.2017

15

0

06

Lamač

Roman

15

02.02.2017

0

07

Nannavecchia

Angelo Teo

15

28.11.2016

09.01.2018

15

0

07

Repaský

René

30

06.12.2016

31.01.2018

20

-5

07

Dugas

Matej

30

29.11.2016

29.01.2018

30

0

07

Komka

Oliver

15

31.12.2016

0

07

Bánó

Oliver

20

05.12.2016

15

07

Rákoš

Michal

20

28.11.2016

01.03.2018

15

0

07

Uličný

Daniel

15

30.11.2016

31.01.2018

15

0

07

Repčík

Samuel

15

28.11.2016

30.01.2018

15

0

07

Kišš

Maximilián

15

07.12.2016

16.11.2017

15

0

07

Borbuliaková

Sofia

15

19.12.2016

0

07

Novák

Samuel

15

13.12.2016

0

07

Zákutný

Martin

15

14.12.2016

23.01.2018

15

0

07

Humeňanský

Šimon

15

23.12.2016

0

07

Kolcun

Fábius

15

12.12.2016

24.10.2017

15

0

07

Durkáč

Daniel

15

15.12.2016

0

07

Kostelník

Alex

15

31.12.2016

26.01.2018

15

0

07

Pilár

Marek

20.11.2017

15

0

07

Valenčin

Florián

18.10.2017

15

0

07

Kopilcova

Kamila

15

08

Sčislak

Šimon

15

27.12.2016

01.02.2018

15

0

08

Goliaš

Juraj

50

01.12.2016

24.12.2017

15

0

08

Leško

Adam

15

06.12.2016

15

08

Kyseľa

Martin

15

20.12.2016

20.12.2017

15

0

08

Kundrát

Tomáš

15

01.02.2017

15

08

Horňák

Tomáš

15

02.02.2017

15

08

Gurka

Martin

15

21.11.2017

21.11.2017

15

0

08

Hudačko

Jakub

15

21.02.2017

15

08

Bánó

Šimon

30

04.01.2017

15

08

Šebeš

Libor

15

20.03.2017

15

08

Baňas

Oliver

15

03.01.2017

16.01.2018

15

0

08

Paľa

Miroslav

15

19.06.2017

15

08

Kožel

Samuel

15

30.12.2016

15

08

Kolcun

Mário

15

12.12.2016

18.12.2017

15

0

08

Ďuraš

Michal

15

30.12.2016

15

08

Lombart

Richard

15

01.12.2016

05.09.2017

15

0

08

Gallender

Richard

12.09.2017

15

0

08

Prusák

Jakub

15.11.2017

15

0

08

Polák

Šimon

15

08

Kmec

Damian

15

09

Jakubko

Juraj

15

31.01.2017

01.02.2018

15

0

09

Kurimský

Sael

15

31.12.2016

0

09

Daňo

Dominik

15

05.12.2016

15

09

Širotňák

Marco

15

12.12.2016

15

09

Čopák

Adam

15

12.12.2016

30.01.2018

15

0

09

Hudačko

Jakub

15

30.12.2016

12.12.2017

15

0

09

Marcin

Erik

15

15.11.2016

12.10.2017

20

-5

09

Kačmarik

Adam

15

30.11.2016

0

09

Kapitančík

Nicolas

0

09

Vaško

Samuel

20

16.12.2016

18.01.2018

20

-5

09

Scholtés

Richard

15

04.01.2017

15

09

Biroš

Alexander

15

02.01.2017

12.02.2018

15

0

09

Šoltés

Matúš

15

16.11.2016

13.10.2017

15

0

09

Langer

Adam

15

28.11.2016

06.02.2018

15

0

09

Bors

Peter

20

29.11.2016

15

09

Sallai

Matej

15

15.12.2016

0

09

Hostovičák

Dominik

15

23.11.2016

23.01.2018

15

0

09

Sabol

Sebastian

05.02.2018

15

0

09

Novacký

Patrik

30.01.2018

15

0

09

Kopilec

Filip

24.01.2018

15

0

09

Prúsak

Matej

15.11.2017

15

0

09

Moravec

Dávid

15

09

Bruger

Tomáš

16.10.2017

15

0

09

Mikulaško

Štefan

15

09

Krištof

Michal

16.11.2017

15

0

09

Hudačko

Alex

16.10.2017

15

0

09

Širotňák

Dávid

15

09

Donič

Leon

19.01.2018

15

0

10

Goč

Tomáš

15

22.11.2016

13.10.2017

15

0

10

Borbuliak

Matúš

15

19.12.2016

19.01.2018

15

0

10

Kolačkovský

Oliver

15

26.09.2017

22.01.2018

15

0

10

Plavnický

Oliver

15

19.01.2017

23.01.2018

15

0

10

Bindas

Teodor

0

10

Tvaruška

Peter

15

29.11.2016

01.02.2018

15

0

10

Tobiaš

Jakub

15

25.11.2016

22.01.2018

15

0

10

Zahradnik

Simon

15

10

Kováč

Hugo

21.11.2017

15

0

10

Valenčin

Michal

18.10.2017

15

0

10

Bilik

Lukáš

15

10

Kolozsy

Marián

24.01.2018

15

0

11

Kipikaša

Peter

15

11.04.2017

23.01.2018

15

0

11

Lombart

Róbert

15

01.12.2016

10.04.2017

15

0

11

Mocanu

Alex

15

25.05.2017

04.12.2017

15

0

11

Kamal

Samuel

03.11.2017

15

0

11

Novacký

Richard

07.02.2018

15

0

11

Janič

Hugo

05.02.2018

15

0

11

Hrabčák

Samuel

19.01.2018

15

0

12

Bugna

Alex

15

Spolu

 

2170

 

 

1545

825